ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ **เรียนเชิญ ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป**

    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ อบต.กระเบิ้อง เรื่องประชาสัมพันธ์แผนและกำหนดการออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่รอบระยะเวลา ๔ ปี(ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
     
ประกาศ อบต.กระเบิ้อง เรื่องประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน)ตามประกาศ คตง.ปี ๖๐ 
     
ประกาศ อบต.กระเบิ้อง เรื่องประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑,๒) 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
...
เทศกาลงานปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาด ประจำปี 2554 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาหารเสริม...     จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาหารเสริม...     จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต...     จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง
ประเพณีแซนโฎนตา ปี 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่องประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำปีง...     จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ...     จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเ...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท...     จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ อบต.กระเบิ้อง เรื่องประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ ๑
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศ อบต.กระเบิ้อง เรื่องประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับเกลี่ยแต่งหินคลุก หมู่ ๒
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศ อบต.กระเบิ้อง เรื่องประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับเกลี่ยแต่งหินคลุก หมู่ ๑๐
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาหารเสริม(นม) ยู เอส ที (โรงเรียนในสังก
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาหารเสริม(นม) ยู เอส ที (ศพด.)
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่องประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560 (ช่วงก่อนปิดภาคเร
   ประกาศ อบต. แจนแวน เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านพราน หมู่ที่ื 4 - ไปวัดป่าบ้านพราน
   ประกาศ อบต. แจนแวน เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหม่อนไหมพัฒนา หมู่ที่ื 12 - ไปที่ทำการ
   ประกาศ อบต. แจนแวน เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านแดง หมู่ที่ื 2-ไปที่ทำการเกษตร
   ประกาศ อบต.แจนแวน เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะโนน หมู่ที่ 11 (เส้นทางที่ 1)
   ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.8 (เส้นทางที่2)
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.2) งบประมาณเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
   รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือราชการ :: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการ :: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง  
กันยายน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 กันยายน 2560
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.225.57.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 312,482

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.กระเบื้อง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง
ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190
Tel : 089-2809079
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.